Üldtingimused

E-poe kasutamise eeldused ja tingimused
1.  Käeolevad Officeplus Kaubandus OÜ (edaspidi nimetatud Officeplus või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused)  kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Officeplusi e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)
2.  Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.
3.  Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus ja Officeplusi Üldtingimustes (edaspidi nimetatud Üldtingimused) sätestatust. Officeplusi Üldtingimused on kättesaadavad Officeplusi kodulehel https://officeplus.ee/uldtingimused/
4.  Officeplusi e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa korvi". Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
5.  Officeplusil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
- kaup on laost otsa saanud;
- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
- kui ostja ei vasta Officeplusi poolt kehtestatud  tingimustele.
Kui Officeplusil ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
6.  Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus. Ostja võib teha müüjale teha oma hinnapakkumise, selle jaoks on toote all link "Tee oma hinnapakkumine". Müüja võib ostja pakkumise kinnitada, tagasi lükata või teha vastupakkumise.
7.  E-poes saab maksta tellitud kauba eest järgnevate maksevõimaluste kaudu: pangaülekanne, PayPal ja sularahas või maksekaardiga ise kaubale järele tulles. NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb saata maksmist tõendav maksekorralduse koopia kas müüja e-posti aadressile info@officeplus.ee või võtta kaasa kaubale ise järele tulles.
8. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.
9.  Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Officeplus võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.
Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine
10.  Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne) või arvutitarkvara, mille ümbris on avatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
11.  Müügilepingust taganemise korral  tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile info@officeplus.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
12.  Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.
Vastutus ja vaidluste lahendamine
13.  Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Officeplusi e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
14.  E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Officeplus Kaubandus OÜ, Purje 8, 11911 Tallinn või e-posti aadressile: info@officeplus.ee. Kauba  tagastamisel tuleb see tuua Officeplusi poodi aadressil Purje 8, 11911 Tallinn.
15.  Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
- parandamine ebaõnnestub,
- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
16.  Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult.
Teavet tellimuse kohta saate esitada: E-R: 10.00-16.00, telefonil 6424079 või e-posti aadressil:  info@officeplus.ee
17.  Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee

E-post: info@officeplus.ee